نقد و بررسی تخصصی کابل آداپتوری دستگاه زهرگیر زنبور عسل

کابل  نری آداپتوری دو سر پرس شده با سیمی به طول ۱۷۰ تا ۱۸۰ سانتیمتر مناسب جهت ارتباط بین پنل های (کارت های شوکر) دستگاه زهرگیر فرکانسی زهر زنبور عسل آی گون


نمایش بیشتر بستن