نقد و بررسی تخصصی ماژول کنترل دی لایت

این مدار جهت روشن نگهداشتن لایت خوردو به مدت زمان 70 ثانیه  بعد از خاموش شدن کامل  همچون خودرو های لوکس طراحی شده است .
با نصب این مدار برروی چراغ دی لایت و یا پروژکتور ( در صورت نصب برروی پرژکتور از فیوز 15 آمپری استفاده شود) بعد از خاموش شدن کامل خودرو چراغ مربوطه به مدت 70 ثانیه روشن مانده تا درزمانی که شما خودرو را در مکانی تاریک پارک نموده اید برای شما نور کافی جهت ترک کردن خودور ایجاد نماید.نمایش بیشتر بستن