خانه/ مقالات

برخی از اشتباهات مصرف کنندگان سیستم هوشمند ایمنی زنبور و افزایش عسل _ 1398/09/12

برخی از اشتباهات مصرف کنندگان سیستم هوشمند ایمنی زنبور و افزایش عسل در خصوص استفاده از سیستم هوشمند ایمنی زنبور و افزایش عسل متأسفانه در طی دو سال گذشته بعضی از دوستان بصورت خودسرانه و بدون توجه به نکات مطروحه در ابتدا خرید  ، سیستم را نصب و بدون توجه به تذکرات اقدام به استفاده کردن که شاهد پاسخ منفی یا عدم رشد کلنی بودن .
بعضی از اشتباهات دوستان
۱_ در بازه زمستان گذرانی اگر شخصی به فکر افزایش جمعیت یا به عبارتی سیستم را روی تخم ریزی تنظیم کند باید بیس این کار را فراهم کند و بیس این کار وجود گرده خوب در کندو با دادن کیک گرده و کیک عسل به کندو است . همچنین بعضی از دوستان بدون ایجاد زیر ساخت مناسب در کندو و با توجه به فقر شدید کندو به گرده و عسل سیستم را در حالت تخم ریزی برده و با این کار کندو خود را به کام مرگ می‌برند .
همچنین زمانی که شما در بازه زمستان گذارنی سیستم را به حالت تخم ریزی میبرین و با توجه به وجود تغذیه مناسب در کندو با توجه به اینکه کندو فعال شده و شروع به پرورش لارو و شفیره میکنن این پرورش مستلزم رطوبت بالای ۴۸ درصد در کندو است و حال با توجه به سرد بودن هوا خارج از کندو این رطوبت به شکل آب در کف کندو ظاهر می شود و این مورد در کندو های خیلی قوی و بدون سیستم هم دیده می شود و برای رفع این مشکل استفاده از کندو های کف با این مشکل را بصورت صد درصد حل میکند و شما شاهد رشد بسیار بالای جمعیت و یا تولید نر با نژادی مشخص قبل از بهار هستین.