خانه/ مقالات

مقایسه کنه کشی اسید فرمیک و اگزالیک _ 1398/09/12

مقایسه کنه کشی اسید فرمیک و اگزالیک مقاله ارایه شده از ژورنال آمریکایی پرورش زنبور در خصوص مقایسه دو روش مبارزه با کنه با استفاده از اسید اگزالیک و فرمیک است. در این مقاله از اسید فرمیک به شکل پدهای حاوی ژل اسید فرمیک استفاده شده و اسید اگزالیک به صورت بخار. 
بخار اسید اگزالیک هفته ای یک بار و به مدت سه هفته وارد کلنی ها شده است. اسید فرمیک هم برای هر کندو یک نوار بر روی قاب حاوی نوزادان به مدت یک هفته استفاده شده است.
اسید فرمیک یکی از راههای معمول درمان کنه است ولی محدودیت دمایی دارد و نمی شود در هر فصل و درجه حرارت از آن استفاده کرد.
اما در این مقاله ذکر گردیده که اسید اگزالیک محدودیت دمایی برای استفاده ندارد.
این آزمایش در ٩٠کندو که دارای تخم، لارو و شفیره بوده اند انجام شده که در سه زنبورستان مختلف و هر زنبورستان ٣٠ کلنی مورد آزمایش بوده اند.
برای هر اسید ١٠ کلنی مورد آزمایش قرار گرفته در هر زنبورستان و ١٠ کلنی هم به عنوان گروه شاهد استفاده شده اند.
آزمایش در نیمه دوم فروردین و نیمه اول اردیبهشت انجام شده است. آزمایش زمانی انجام شده که جریان شهد خوبی برقرار بوده و زنبورها به آب دسترسی داشته اند.
یک نوار اسید فرمیک بر روی قای های حاوی نوزادان به مدت یک هفته قرار گرفته است.البته ذکر گردیده که شرکت سازنده توصیه کرده از دو نوار استفاده شود ولی با توجه به اینکه غلظت بالای اسید فرمیک باعث مرگ و میر ملکه می گردد ، در این آزمایش ترجیح دادند از یک نوار استفاده کنند.
اسید اگزالیک در این آزمایش بدین صورت استفاده گردیده که ٢ گرم از اسید به وسیله دستگاه تصعید به داخل هر کندو وارد شده به مدت سه دقیقه. و اینکار سه بار تکرار گردیده است.
دستگاهی که در این آزمایش استفاده شده قابلیت استفاده همزمان برای چهار کندو را دارد.

نتایج این مطالعه 
در این مطالعه اسید اگزالیک باعث ریزش کنه بیشتری نسبت به اسید فرمیک گردیده است.
البته ذکر گردیده که با توجه به درجه حرارت در زمان آزمایش باید در دمای بالاتر اسید فرمیک را آزمایش کنند زیرا افزایش درجه حرارت باعث افزایش سرعت رهاسازی اسید فرمیک می شود.
ذکر گردیده در درجه حرارت پایین استفاده از دو نوار درصد ریزش کنه را می تواند بهبود بخشد.

موارد دیگر که در این آزمایش مدنظر بوده هزینه درمان و مدت زمان لازم برای درمان هر کندو هست 
از نظر هزینه اسید فرمیک هزینه بالاتری داشته و در این آزمایش٤.٢ دلار برای هر کندو بوده است در حالی که هزینه اسید اگزالیک بسیار کمتر و زیر یک دلار بوده است. اما هزینه دستگاه تصعید ٦٠٠ دلار بوده است.
از نظر مدت زمان درمان در این آزمایش  اسید فرمیک برای درمان هر کندو نسبت به اسید اگزالیک وقت کمتری گرفته است.

✍🏻 مهندس اسماعیل غفوری