خانه/ مقالات

فازمتر غیر تماسی هوشمند جیبی _ 1398/09/12

فازمتر غیر تماسی هوشمند جیبی این فازمتر با ابعاد ۴*۷ و وزن تقریبی ۲۰۰ گرم به صورت جیبی ساخته شده است که نسبت به نمونه های مشابه کاری خود دارای قابلیتهای زیر می باشد:
۱. افزایش میزان گیرندگی دستگاه 
۲. ارتقاء مدت زمان نگهداری شارژ دستگاه
۳.حذف آنتن فلزی 
۴. حذف کلید مکانیکی سه وضعیته کنار دستگاه جهت تغییر در وضعیت  شناسایی 
۵. دیجیتال شدن تمامی کلید های دستگاه 
۶. افزایش صدای دستگاه به همراه ویبره قوی تر
۷. افزایش نور led  ها جهت نمایش راحت تر در روز آفتابی
۸. صدای بوق در هنگام تغییر رنج کاری جهت اطمینان از تغییر رنج 
۹. دارای بند( جهت آویز به دور گردن)
۱۰ . نصب آنتن اضافه در بند دستگاه جهت  افزایش گیرندگی در صورت نیاز.
۱۱ .  وزن و ضخامت کمتر نسبت به نمونه مشابه ( مچی)